Å bu og leve på Fitjar

 

Fitjar er ein øykommune som ligg vakkert til på nordsida av øya Stord i Sunnhordland. Her finn du framleis urørt kystlandskap, ein unik skjergard med idylliske vikar og omlag 380 øyar, holmar og skjer.

 

Fitjar er ein framtidsretta kommune med spanande moglegheiter. Kommunen har omlag 3 100 innbyggjarar og har ei positiv folketalsutvikling. Gode buforhold, eit levande lokalsamfunn og eit næringsliv i utvikling er viktige grunnsteinar i kommunen vår.