Storhaugtunet byggetrinn 2

6 leiligheter og 2 samanbygde bustader til sals.