BUSTADER

NAUST

TOMTER

BÅTPLASSER

   LAGERTJENESTER

Nyheit! Byggetrinn 2 på Storhaugtun igangsettes

10 leiligheter innflyttingsklare medio 2018. Ta kontakt for meir informasjon.