Storhaugtun byggetrinn 2

6 leiligheter og 2 samanbygde bustader til sals. Innflyttingsklare medio 2018. For oppdatert informasjon, gå inn på  www.finn.no og søk opp   FINN kode 104682979.