Dekk lagring i "batterifabrikken" i årskog industriområde:

Me tilbyr lagring av dekk.

Pris: 150 kr pr. mnd.

Forsikring og ansvar:

Me forsikrar kun eiget bygg. Kunden er ansvarleg for å teikna forsikring som dekkjer de lagrende gjenstandane mot brann, herverk, tjuveri og andre skadar/ tap, då dette ikkje dekkjast av vår forsikring. Lagring skjer på eiget ansvar. Me er ikkje ansvarlege for tap eller skade som ikkje skyldast vår forsett eller grove aktløyse. Vårt ansvar er under kvar omstende avgrensa til lagerleige betalt inn dei siste 12 månader før skaden oppstod, og gjelder ikkje indirekte tap.