Pris - kr. 6.000 - 10.000,- pr. år avhengig av størrelse.

Båthamna i Russevika liggjer skjerma til i den vestre vika og er organisert rundt to større flytebryggjer med båser som rommer 42 båter.

I desember 2016 vart det installert bølgjebrytar på vest - og sørsida av båthamna.

Ta kontakt for informasjon om ledige båtplasser.